Freediving a bezpečnost

V očích laické veřejnosti je freediving náročný, nebezpečný a adrenalinový sport. Ve skutečnosti nemá s adrenalinem vůbec nic společného, právě naopak. Podmínkou ovšem je, že freediver dodržuje základní bezpečnostní pravidla.

 

UPOZORNĚNÍ: Článek uvádí některá rizika spojená s rekreačním nádechovým potápěním. Poslouží jako informace, ale nemůže nahradit kvalitní výcvik vedený zkušeným, certifikovaným instruktorem freedivingu!

I když se to na první pohled nezdá, freediving je v mnoha ohledech dokonce bezpečnější než rekreační potápění s přístrojem, o technickém potápění ani nemluvě. Především v létě o dovolených se freedivingu a šnorchlování věnuje spousta lidí všech věkových kategorií. 

 

Zásadní rozdíl mezi freediverem a šnorchlařem je kromě vybavení v tom, že šnorchlaři se potápí se šnorchlem v ústech, zatímco freediver se pohybuje pod vodou vždy bez něj. Předchází tím možnosti vniknutí vody do úst a případnému vdechnutí vody během ponoru, třeba při silnější kontrakci bránice (stah bránice způsobený zvýšenou koncentrací CO2 v těle). Špatné vyfouknutí šnorchlu na hladině  může zavinit vdechnutí vody a křeč hlasivek, která brání v dýchání. Důsledkem může být bezvědomí (black out). Šnorchl v ústech zbytečně komplikuje situaci při ztrátě motorické kontroly z nedostatku kyslíku (známé jako samba nebo LMC – z angl. loss of motoric control) nebo při blackoutu. Navíc výrazně ztěžuje vyrovnávání tlaku ve větších hloubkách, ale to už je jiná problematika.

Zdravotní stav

 

První věc, kterou by měl zájemce o nádechové potápění zvážit, je zdravotní stav. Nejde jen o to, jak se cítí, ale o objektivní posouzení lékařem. Kvůli nedostatku pohybu, nadmíry psychického stresu, změnám životního prostředí i kvality jídla dnes vážné zdravotní problémy postihují i mladé lidi. Při fyzicky náročných ponorech na nádech se aktivuje potápěčský reflex, který znamená další fyziologickou zátěž. V krizové situaci se navíc přidá intenzivní psychická zátěž a s ní související fyziologické procesy. Důrazně proto doporučujeme, aby zájemce o freediving absolvoval vstupní potápěčskou prohlídku u sportovního lékaře včetně zátěžového vyšetření, potápěčského reflexu a ORL.

 

Prohlídku je třeba v případě změny zdravotního stavu nebo po konzultaci s praktickým lékařem opakovat. Freediver nad 40 let, který nemá žádné zdravotní problémy, by měl prohlídku opakovat alespoň po pěti letech.

 

Dobrá fyzická a psychická kondice je velkou výhodou. Zdatný a trénovaný člověk obecně zvládá větší zátěž, užije si ve vodě více hezkých chvil a zvládnutí krizové situace je pro něj snazší. Předpokladem je ovšem pravidelný trénink, jehož součástí by měl být nácvik krizových situací.

Vybavení

 

Bezpečnost potápění souvisí také na volbě vhodného vybavení. Výběr správného obleku zajistí tepelný komfort a vyhneme se podchlazení nebo přehřátí. Oba stavy mohou omezit naše schopnosti a výkonnost.

 

S tím souvisí také pravidelné doplňování tekutin během potápění. Dostatečná hydratace organismu je velmi důležitá, zejména v oblastech s vyšší teplotou vody a vzduchu.

 

Každý freediver by měl mít nůž, nebo raději řezák na lanka a šňůry. To platí obzvláště při potápění na lokalitách se špatnou viditelností, např.: české lomy, jezera… Kvalitní řezáky odříznou i tenčí ocelová lanka, a tak mohou zachránit život. Na rozdíl od přístrojových potápěčů je při nádechovém ponoru jen minimum času na vyproštění. Řezák nosíme většinou na opasku nebo na ruce. Samozřejmostí je také pravidelná kontrola stavu a funkčnosti našeho vybavení!

Příprava na potápění

 

Před vstupem do vody bychom měli o lokalitě získat alespoň základní informace: zajímá nás teplota vody, silné proudy, příliv a odliv, zbytky rybářských sítí a vlasců, intenzita lodního provozu, ale i nebezpeční živočichové, kteří se na lokalitě vyskytují.

 

Podle těchto informací a našich zkušeností se pak můžeme na ponory zodpovědně připravit, vše důležité naplánovat a zabezpečit. Před akcí bychom měli nahlásit rodině nebo na základně, kam se jdeme potápět, a kdy plánujeme návrat.

 

Je důležité označit místo ponorů dobře viditelnou bójkou s potápěčskou vlajkou. Vlajka může být i na člunu. Nedodržení tohoto základního pravidla se v mnoha zemích pokutuje. Potápěči by se od bójky neměli vzdalovat více než 25 metrů. To by měla být pro potápěče bezpečná zóna, které se projíždějící lodě mají vyhnout. Zkušenost bohužel ukazuje, že ani označení místa ponorů nezaručuje stoprocentní bezpečnost.

 

Vůdce rychlého člunu ve vlnách jen stěží zahlédne barevnou bójku, natož hlavy freediverů. Místům s velkým lodním provozem se proto, zvláště ve zhoršených povětrnostních podmínkách, raději vyhneme.

Vyvážení

 

Důležité je také správné vyvážení freedivera pro danou lokalitu. Potápíme-li se na stěnách, kde nedohlédneme dno (Jen pro zkušené freedivery nebo se zkušeným doprovodem!), vyvážíme se tak, abychom byli neutrální ve větší hloubce. Vyhneme se tak riziku pádu do hloubky. Běžně se freediver vyvažuje na hloubku asi 10 metrů, aby jej vztlak vynesl na hladinu. Tato hodnota je jen orientační a závisí na mnoha proměnných.

 

Správné vyvážení na konkrétní hloubku šetří velké množství energie, prodlužuje dobu ponorů a přispívá k větší bezpečnosti. Neměli bychom být líní přidat nebo ubrat zátěž vždy, když je to třeba. Hluboký trénink na laně vyžaduje jiné vyvážení, než potápění pro radost v místech s maximální hloubkou 10 m. Jinou zátěž potřebujeme na stejnou hloubku v sladké a jinou ve slané vodě…

Pravidlo č.1

 

Zásadou číslo jedna pro závodní i rekreační freediving je tzv. buddy systém, tedy pravidlo „Nikdy se nepotápěj sám!“. Partner (buddy) by měl být kvalifikovaný, zkušený freediver v dostatečné kondici odpovídající podmínkám prováděných ponorů.

 

Bohužel toto nejzákladnější pravidlo spousta lidí porušuje, což může mít fatální důsledky. Jak tedy vypadá dobře fungující buddy systém?

 

Manželka či dítě na pláži nebo nafukovacím lehátku daleko od vás rozhodně není žádný buddy a argument, že se potápíte jenom zlehka, že nejdete na hranu svých možností také neobstojí. Nejde přeci jen o hloubku a délku ponorů, ale také o aktuální stav vašeho těla a podmínky, které nemůžeme předvídat. Náhlá slabost člověka postihne z různých příčin. Může jít třeba o počínající infekci, která už negativně ovlivňuje funkce vašeho těla nebo problémy oběhové soustavy způsobené přehřátím v kombinaci s dehydratací. Při vynoření můžete narazit hlavou do lodě, o které nevíte nebo vás jednoduše přejede nepozorný windsurfer či kiter.

Buddy systém

 

Nejlepší buddy je ten, kterého dobře známe. Víme, jak na tom fyzicky je, známe navzájem své limity, reakce, pohybový projev apod. Ve dvojicích se domluvíme, jak se budeme potápět. Pokud se partneři tak dobře neznají, doporučujeme výměnu základních informací o certifikaci a zkušenostech, kterým se dá přizpůsobit plán ponorů.

 

Ve vodě se postupuje asi takto: první z dvojice se zanoří, druhý ho sleduje z hladiny, pak plave za ním tak, aby byl při vynoření těsně vedle partnera, a na hladině ho sleduje, jak se rozdýchává. Teprve po půlminutě od vynoření si vzájemně potvrdí, že je vše OK, a role si prohodí.

 

Výhodou těsného buddy systému je, že v případě problémů pod i nad hladinou jsme schopni rychle a účinně reagovat. Jakékoliv zaváhání včas rozpoznáme a podáme freediverskou první pomoc.

 

Jednoduchá záchrana je známá pod pojmem BTT (blow, touch, talk). V první řadě je důležité zabránit vniknutí vody do dýchacích cest postiženého. To znamená, že se jeho ústa po vynoření nesmí opět dostat pod vodu. Pak jej položíme zády na hladinu a sejmeme masku. Foukáním na odkrytý obličej a lehkými dotyky rukou na tváři působíme na nervová zakončení v této oblasti. Při tom na něj mluvíme klidným hlasem až do okamžiku, kdy opět nabyde vědomí.

Většina případů bezvědomí nebo ztráty motorické kontroly z hypoxie při potápění na otevřené vodě proběhne na hladině nebo jen v malé hloubce těsně pod hladinou. Pokles celkového tlaku při výstupu k hladině znamená dramatický pokles parciálního tlaku kyslíku v těle freedivera.

 

Pokud potápěč ztratí vědomí, ale je dobře vyvážený, pak jej pozitivní vztlak vynese na hladinu, kde se o něj buddy postará.

 

Podobné „nehody“ trvají většinou jen pár sekund a postižený freediver z nich nemá negativní zážitek. Pokud by se ale potápěl sám, měl by stejný případ fatální následky. Proto si připomeňme nejdůležitější pravidlo: „Nikdy se nepotápěj sám!“

Freediving v uzavřených prostorách

 

Potápění ve vracích, průlezech a jeskyních je krásnou, ale velmi náročnou formou nádechového potápění, kterou není radno začít bez dohledu zkušeného instruktora. Riziko zachycení a nemožnost přímého výstupu na hladinu klade vysoké nároky na schopnosti freedivera, důležitá je dokonalá znalost dané lokality.

 

V českých vodách můžeme pod vodou najít potápěčské zvony, tzv. kesony. Na potápěčských základnách v nich zpravidla vyměňují vzduch, a pak je dýchání v kesonu poměrně bezpečné. Zda je v kesonu čerstvý vzduch se však musíme přesvědčit dřív, než se zanoříme. Jediný nádech v kesonu znamená, že vzduch, který jsme například v hloubce 10 m nadechli, se při výstupu k hladině rozepne na dvojnásobek. Freediver jej tedy musí průběžně vydechovat, aby se vyhnul poškození plic z přetlaku (barotraumatu), které může mít fatální důsledky.

12 PRAVIDEL BEZPEČNÉHO FREEDIVINGU

Podle AIDA CZ musí potápěč na nádech vědět a respektovat, že…

 

1. Nesmí se potápět bez přímého jištění aspoň jedním jisticím potápěčem jak na volné vodě, tak i v bazénu. Ponory plánuje spolu jisticím potápěčem a ostatními členy týmu. Proberou především komunikaci, řešení krizových situací apod.

 

2. Potápěčská výstroj musí být funkční a účelná pro plánovaný ponor. Základní povinností je dostatečné obeznámení s výstrojí, ověření funkčnosti a kontrola výstroje před ponorem.

 

3. Důrazně se doporučuje v daný den ukončit potápění, pokud potápěč utrpěl ztrátu vědomí (blackout) nebo ztrátu kontroly nad motorickou činností (sambu).

 

4. Má průběžně udržovat své potápěčské dovednosti, fyzickou i psychickou kondici. Procvičováním technik freedivingu, jejich rozvojem v kontrolovaném prostředí a pod odborným vedením může předcházet nehodám.

 

5. Má být obeznámen se svým zdravotním stavem a nepřeceňovat síly.

 

6. Freediving se důrazně nedoporučuje potápěčům, jejichž fyzické či psychické schopnosti jsou sníženy nemocí, požitím alkoholu nebo drog, únavou apod.

 

7. Potápěč se má podrobně seznámit s aktuální lokalitou a jejími zvláštnostmi.

 

8. Volným potápěčům se důrazně nedoporučuje freediving v jeskyních, vracích, pod ledem či jiných prostorách s omezenou možností přímého výstupu k hladině bez znalosti lokality a dokonalého zajištění bezpečnosti.

 

9. Důrazně se doporučuje mít neustálý přehled o aktuální hloubce. Hloubku i dobu ponoru musí přizpůsobit svým schopnostem a zkušenostem.

 

10. Potápěč musí být  vyvážen tak, aby i při plném výdechu stoupal k hladině. Zátěžový systém se musí dát snadno rozepnout a odhodit jedním pohybem ruky.

 

11. Má dodržovat dostatečné povrchové intervaly mezi jednotlivými ponory.

 

12. Je dobré seznámit se s místními pravidly a předpisy o potápění a freedivingu v dané lokalitě.

 

 

Přejeme radostné a hlavně bezpečné ponory!

Team Apneaman

10 důvodů, proč se potápět právě s námi

Freediving nabírá na popularitě ve všech koutech světa, a ČR není výjimkou. V tomto článku ti představíme, čím se lišíme od konkurence a proč potápět právě s námi!

1. Budeš se učit od nejlepších

 

Už od roku 2007 ti přinášíme dechberoucí zážitky v té nevyšší možné kvalitě. Za ty roky nám prošly rukama stovky nováčků, ze kterých se časem stali výborní freediveři a také přátelé, a opakovaně se k nám vrací. Nevěříš? Koukni na naše reference.

2. Systém AA

 

Naše certifikované kurzy učíme pod systémem Apnea Academy. AA je celosvětově uznávaná škola freedivingu, která podporuje bezpečný růst freedivera, od úplného začátečníka po pokročilého, eventuálně i instruktora! Více o AA zde.

3. Máme největší nabídku

 

Nabídka našich služeb je opravdu široká: od certifikovaných kurzů přes tréninkové akce, bazénové tréninky a individuální koučing po zájezdy a expedice do všech koutů světa! U nás si vybere opravdu každý.

4. Pojistíme tě

 

Jako jediná škola v ČR ti můžeme sjednat cestovní pojištění zahrnující freediving a rizika s ním spojená. Takto jsme to v roce 2018 sjednali u pojišťovny Allianz.

5. Cestování bez obav

 

Jsme cestovní agentura a naše zájezdy pořádáme s renomovanými cestovními kancelářemi v Čechách i zahraničí, což je záruka kvality a spolehlivosti.

6. Klub Apneaman

 

Členství v našem klubu Apneaman ti poskytne mnoho výhod, mimo jiné zvýhodněné ceny na naše kurzy, tréninkové akce i zájezdy. Více o klubovém členství se dočteš zde.

7. Podpoříme tvé závodní ambice

 

Náš tým se skládá z trenérů a závodníků, kteří na sobě neustále pracují. Pokud máš chuť začít se freedivingu věnovat závodně, rádi ti nasdílíme naše zkušenosti i nejnovější a nejefektivnější tréninkové metody. Náš závodní tým je mimochodem velice úspěšný, o čemž svědčí mimo jiné nespočet medailí z MS a světových rekordů, které naši atleti za ty roky překonali!

8. Komunita

 

Naše komunita se každým rokem rozrůstá o další „potápky“, a my máme velkou radost, že s námi jezdí potápět tak super lidi! Na našich kurzech a akcích můžeš nalézt parťáky (nejen) na freedive výlety!

9. Poradíme ti s výběrem vybavení

 

15 let jsme měli specializovanou prodejnu na vybavení pro freediving, a proto umíme velice dobře poradit s výběrem. Mít správné vybavení, které sedí tvým individuálním potřebám, je pro komfortní freediving důležité: přece bys taky nehrál fotbal s golfovým míčkem! 

10. Děláme freediving srdcem

 

Freediving je naše vášeň. Freedivingem žijeme, dýcháme (nebo spíš nedýcháme), přibližovat a sdílet tento krástný sport s ostatními bereme jako naše poslání. Netlačíme lidi do výkonů, nechceme po nich světové rekordy, freediving je především trénink vědomého bytí a propojení se s přírodou, a tak ho také praktikujeme a vyučujeme. Věříme, že naše láska k tomuto sportu je viditelná na našich akcích!

Tak co, přesvědčili jsme tě? Moc nás potěší, pokud se rozhodneš udělat své první krůčky v nádechovém potápění právě s námi. Zajdi k nám na začátečnický kurz a uč se od nejlepších!

 

Team Apneaman

FAQ

Pokud jsi naprostý začátečník/začátečnice freedivingem nepolíben/á, doporučujeme absolvovat začátečnický kurz Indoor Freediver.

 

Pokud jsi již kurz absolvoval/a a nevíš, jak pokračovat dál nebo máš již certifikaci z jiného systému, mrkni na náš článek Která akce je pro mne vhodná.

Na naše certifikované kurzy Indoor Freediver můžeš se souhlasem rodičů/zákonných zástupců od 14 let. To platí i pro L1 a L2, ale protože se výcvik koná v zahraničí, je třeba mít s sebou rodiče/zákonného zástupce (nemusí se účastnit výcviku). L3 je od 16 let, opět za účasti rodiče/ZZ. 

 

Tréninkových akcí se děti zřídkakdy účastní, a opět je zapotřebí doprovod. Nicméně pokud jsou děti ve vodě klidné a umí vyrovnávat hlavou dolů alespoň do 12 metrů, není problém je přihlásit!

 

Freediving je krásný sport, který je prospěšný jak dospělým, tak dětem. Dětem nádechové potápění kromě zábavy a nových kamarádů může také prospět při problémech s koncentrací či pomoci vypořádat se s různými strachy. 

Ne nadarmo se říká, že věk je mentální záležitost. Našich akcí se pravidelně účastí lidé, kteří mají přes 60 let! Pokud nemáš žádné velké zdravotní problémy a láká tě nádechové potápění, jdi do toho!

To je naprosto normální! Tvé středouší (a jiné vzduch-obsahující prostory) reagují na vznikající rozdíl mezi vnějším a vnitřním tlakem. Abychom se mohli potápět do hloubky, učíme se tuto změnu kompenzovat neboli „vyrovnávat tlak“. Na našich kurzech se tedy problematice vyrovnávání tlaku intenzivně věnujeme, rozhodně nechodíme přes bolest!

Mít základní plavecké dovednosti je fajn, nicméně to není podmínkou. Nádechové potápění je super nástroj na práci se strachem z vody/hloubek, a za ty roky nám prošlo rukama mnoho lidí, kterým jsme pomohli se těchto strachů zbavit!  

Pokud nemáš žádné vážné zdravotní potíže, většinou účast na kurzu není problém. Nicméně pokud si nejsi jistý/á, zkonzultuj to s námi! 

 

Lékařskou prohlídku na kurzech nevyžadujeme, ale je třeba podepsat čestné prohlášení o zdravotním stavu. Pokud se ale plánuješ freedivingu intenzivněji věnovat, důrazně doporučujeme podstoupit prohlídku u sportovního lékaře!

Veškeré vybavení kromě masky a šnorchlu ti můžeme na jakýkoli kurz, zájezd či pro tvůj samostatný účel půjčit. Pokud se ale freedivingu budeš chtít více věnovat, doporučujeme vybavení pořídit vlastní, aby sedělo tvým individuálním potřebám. S výběrem ti samozřejmě můžeme pomoct, máme roky zkušeností!

Je možné, že když si na internetu vyhledáš kurz freedivingu, vyjde ti plno levnějších akcí než ty, které najdeš u nás. My si zkrátka stojíme za tím, že kvalita něco stojí. A nájmy bazénů se nezaplatí samy. Freediving vyučujeme už téměř 20 let a jako jediní v ČR máme vzdělání potřebné k zákonnému provozu této živnosti. Na všechny naše akce a tréninky vystavujeme oficiální daňové doklady (což je fajn, když na freediving chceš uplatnit benefity), a tudíž vás můžeme pojistit na storna! Zkrátka nikde nic neobcházíme a děláme všechno pro to, aby naše akce probíhaly v nejvyšší možné kvalitě a bezpečnosti.

 

Pro většinu našeho týmu je to „full-time job“ a my věříme, že při účasti na našich kurzech, zájezdech či trénincích poznáš, za co si připlácíš. Přečti si 10 důvodů, proč se potápět právě s námi.

Máš dotaz, který tu není zodpovězený? Napiš nám!

Co je Freediving?

Freediving neboli nádechové potápění je forma potápění, kde potápěč využívá své vlastní schopnosti dýchat a zadržovat dech, bez použití potápěčského vybavení, jako je potápěčská láhev se vzduchem. Jednoduše řečeno, jedná se o potápění na jeden nádech.

 

Freediveři používají specifické techniky dýchání, uvolnění a vyrovnání tlaku, aby maximalizovali svou výdrž a pohodlí pod vodou. Nádechové potápění je oficiální sport, ve kterém se dá závodit, pro většinu lidí se však jedná o formu relaxace a zábavný způsob objevování podvodního světa.

 

Freediving je velice pestrý sport, který nám kromě zábavy může do života přinést „hloubku“. Pojďme si jej tedy v krátkosti představit: jeho historii, jaké existují disciplíny, freediving jako životní styl a jak začít potápět!

Stručná historie freedivingu

 

Historie freedivingu sahá až do dávných dob, kdy lidé začali objevovat a využívat své schopnosti pohybu a zadržování dechu pod vodou. Zatímco přesný původ freedivingu není zcela jasný, existuje mnoho historických důkazů o tom, že se tato aktivita praktikovala po celém světě.

V různých kulturách a společnostech našli lidé využití freedivingu k rybolovu, sběru potravy, sbírání perel nebo hledání mořských pokladů. Freediving byl také součástí vojenských operací a potápěči závodili o zisk nebo pověst.

Ve starověkých dobách vykazovali někteří freediveři mimořádné schopnosti a stali se známými ve svých komunitách. Například v Řecku existují zmínky o olympijských hrách, kde byl freediving součástí soutěží. V Japonsku existovala tradice ama – ženských freediverů, kteří se potápěli za účelem sběru mořských plodů.

 

V průběhu 20. století se freediving stále více rozvíjel jako sport. V roce 1949 byla založena první organizace zaměřená na freediving, International Association of Free Divers (IAFD), která se později přejmenovala na International Association for the Development of Apnea (AIDA). AIDA přispěla k standardizaci pravidel a měření výkonů, a vytvořila platformu pro mezinárodní soutěže a rekordy.

Moderní freedivingová komunita se stále rozrůstá a rozvíjí. Freediving se stal populárním sportem a rekreační aktivitou po celém světě. Organizace jako AIDA, Apnea Academy a další se zaměřují na vzdělávání, bezpečnost a rozvoj freedivingu. Světové rekordy se pravidelně překonávají a soutěže přitahují nadšené freedivery z celého světa.

Disciplíny

Freediving se provozuje také na závodní úrovni. Každý rok probíhají bazénová i hloubková mistrovství světa a nespočet mezinárodních závodů, každý rok vznikají také nové světové rekordy! Dá se závodit v bazéně, v moři i ve sladké vodě. Více o jednotlivých disciplínách se dočteš zde

Freediving jako životní styl

 

“Scuba divers dive to look around, freedivers dive to look inside.” – Natalia Molchanova

 

Freediving může být více než jen sportem – může se stát životním stylem. Freediving nám dává úžasné nástroje na zkoumání a porozumění vlastnímu tělu a mysli, nalézání harmonie s přírodou a dosažení dalšího seberozvoje.

Freediving podporuje zdravý životní styl a vědomou přítomnost. Pro ty, které freediving zaujme, může nádechové potápění přinést do života fyzické a psychické zdraví, pohodu, nadhled, nové přátele i spoustu nezapomenutelných potápěčských zážitků.

 

Freediving jakožto sport vyžaduje aktivní přístup, ať už chceme být mistry světa nebo se “jen” nahánět s delfíny. Je to cesta, která vyžaduje neustálé učení se, rozvoj a respekt k přírodě a vlastním hranicím. Na druhou stranu, čím větší výzva, tím pestřejší cesta a větší prostor na změny!

Jak začít s freedivingem?

 

Pokud tě freediving zaujal, určitě doporučujeme zajít na kurz, kde se naučíš nejen základy pohybu a vyrovnávání tlaku, ale také teorii, která je velice důležitá pro bezpečné potápění. Rozhodně se nepokušej potápět/zadržovat dech sám/a! Zajdi k nám na začátečnický kurz Indoor Freediver. 

To vše je freediving. A ještě mnohem víc! Ponoř se s námi do modrého světa na našich kurzech, tréninkových akcích či zájezdech. Ale pozor, safety first! Přečti si náš článek o bezpečnosti při nádechovém potápění.

 

Přejeme Ti plno dechberoucích zážitků!

team Apneaman

Apnea Academy

Apnea Academy je organizace zaměřená na výuku a výzkum freedivingu. Byla založena v roce 1995 italským freediverem a šestnáctinásobným světovým rekordmanem Umbertem Pelizzarim s cílem rozšíření podvědomí o nádechovém potápění a jeho bezpečném provozování. Krůček po krůčku se z Apnea Academy stal komplexní vzdělávací systém pro freedivery všech úrovní a jednou z nejuznávanějších světových škol freedivingu.

 

Naše certifikované kurzy probíhají právě v rámci systému Apnea Academy, a proto bychom ti chtěli v tomto článku systém AA představit.

Umberto Pelizzari

 

Jak již bylo řečeno, Apnea Academy je „dítětem“ freedivingové legendy Umberta Pelizzariho. Pelizzari měl úspěšnou kariéru jako závodní freediver a stanovil několik světových rekordů v různých disciplínách, včetně CWT, VWT a NLT. Jeho vášeň pro tento sport a touha sdílet své znalosti a zkušenosti vedly k založení Apnea Academy.

AA vzdělávací systém a certifikace

 

Apnea Academy nabízí škálu kurzů a certifikací pro freedivery na všech úrovních: začátečnické, pokročilé i instruktorské kurzy, a také kurzy specializované.

 

AA zdůrazňuje důležitost správného výcviku, porozumění fyziologickým a psychologickým aspektům freedivingu a rozvíjení zodpovědného přístupu k nádechovému potápění. Disponuje speciálním multimediálním didaktickým systémem, do něhož patří: oficiální manuál freedivingu, prezentace, didaktická videa, videokoučing a závěrečný test. Všechny materiály jsou připraveny tak, aby poskytovaly specifickou sekvenci témat a pomáhaly lépe vstřebávat znalosti.

Výukový systém Apnea Academy lze rozdělit do dvou skupin:

  1. Základní kurzy: kurzy zaměřené na zvládnutí klasických freedivingových disciplín a freedivingu jako takového v jejich přirozené formě. Tyto kurzy pokrývají základní aspekty freedivingu, včetně technik zadržování dechu, bezpečnostních protokolů, metody vyrovnání tlaku a relaxačních technik. 
  2.  
  3. Jedná se o kurzy Indoor a Outdoor Freediver, Level I, Level II a nejvyšší stupeň studentské certifikace Level III. Pro zájemce s lektorskými ambicemi následuje poloprofesionální certifikace Assistant Instructor a instruktorský kurz

Každý kurz zahrnuje teoretické hodiny, trénink v bazénu, techniky relaxace a dýchání a lekce na otevřené vodě (vyjma kurzu Indoor freediver).

Po úspěšném absolvování kurzu dostane účastník certifikaci, která je oficiálním důkazem o vzdělání a je platná v potápěčských střediscích po celém světě. Bez takové certifikace by tě na základně např. nepustili bez instruktora na trénink. 

  1. Speciální kurzy: jsou jakousi nadstavbou, pomáhají v dalším růstu a rozvoji schopností tím, že vybranou problematiku proberou do sebemenších detailů.
  2.  
  3. Např.: kurzy Mental Training (mentální trénink), Rescue and Safety Freediver (záchranář a safety potápěč) a Advanced Equalization (techniky vyrovnávání tlaku umožňující hlubší ponory), Basic a Advanced Monofin Freediver (plavání s monoploutví v bazénu) nebo Variable Weight & No Limits.
  4.  
  5. Existují dokonce i kurzy pro děti, které smějí učit jenom instruktoři po odpovídajícím nadstavbovém instruktorském kurzu.

Mimo certifikační systém stojí kurzy Apnea Discovery a tzv. Stage, které nemají pevné standardy a nekončí certifikací. Kurz Apnea Discovery je kvalitní ochutnávkou freedivingu zahrnující i dechové a relaxační techniky. Stage jsou kurzy a akce s různým zaměřením dle uvážení instruktora.

 

Podrobné informace a standardy k jednotlivým kurzům najdeš na stránkách Apnea Academy International.

AA a my

 

V roce 2008 absolvoval Martin Zajac (aka Mr. Apneaman) mezinárodní instruktorský kurz Apnea Academy. Od roku 2010 spolupracuje Martin s Umbertem jako instruktor trenér na výuce nových instruktorů a Apneaman centrum se stalo kanceláří Apnea Academy International a poskytuje certifikační servis pro celou mezinárodní zónu. Zároveň máme zastoupení výcvikového systému Apnea Academy pro Čechy, Slovensko a celou východní Evropu.

Věříme, že systém AA je jedním z nejlepších vzdělávacích systémů na světě, vzhledem k jeho struktuře a škále: ze začátečníka krůček po krůčku vytvoří vyspělého freedivera, a na každém stupni pomáhá identifikovat vlastní limity pro bezpečné potápění pod vodou s udržením jedinečného pocitu a zábavy, který freediving poskytuje.

Přejeme plno dechberoucích zážitků

Team Apneaman